"Добрият маркетинг прави компанията да изглежда умна. Страхотният маркетинг кара потребителя да се чувства умен."

ДЖОИ ЧЕРНОВ

МАРКЕТИНГОВО ВДЪХНОВЕНИЕ

КАРЪН ТИМПОУН

МАРКЕТИНГОВО ВДЪХНОВЕНИЕ 
"Ако сте художник, изучете наука. Ако сте учен, сътворете изкуство."

ДЖИМ МЕТКАЛФ

МАРКЕТИНГОВО ВДЪХНОВЕНИЕ
"Ако си добра маркетингова персона, трябва да бъдеш малко луд."

МАРКЕТИНГ
§ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ

                                                                                                     МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ

Провеждаме маркетингово проучване на основата, на което може да вземете решение за производство и реализация на продукцията си съобразно пазарните изисквания. Показваме логиката на възникване и развитие на маркетинговия подход, дефинираме маркетинговата система и нейните елементи. Специално внимание отделяме на пазара и неговото разработване, изследваме потребителското поведение.

Това са някои от важните ни маркетингови аспекти, които всяка фирма трябва да вземе предвид, много преди да пусне продукта си на пазара.

Диагностика и анализ на маркетинговата дейност.
Тази диагностика е нужна, защото дава информация за вътрешното състояние на фирмата и по-точно за:

- иновации и жизнен цикъл на произвежданите продукти;
- продуктова и ценова политика;
- комуникационна политика;
- осигуреност на маркетинга;
- силни и слаби страни на фирмата;
- за състоянието на външната маркетингова среда на фирмата;
- доставчици;
- търговци;
- банки и застрахователи;
- клиенти;
- конкуренти;
- пазари;
- продукти.


В резултат на диагностиката и анализите клиентът ни получава следните документи:
- констативен доклад, съдържащ изчерпателен списък на несъответствията между реалната и “идеалната” маркетингова практика; оценка за силните и слаби страни, за потенциални перспективи, рискове и др.;
- конкурентни предимства и недостатъци на фирмата;
- оценка за стартово равнище на наличните условия и предпоставки за изграждане на маркетинговата функция на фирмата;
- предписание с насоки и препоръки за необходимите практически действия за преодоляване на разликите между реална и “идеална” маркетингова практика.

Провеждането на маркетинговата диагностика е необходимо условие за всяка организационна и управленска задача за усъвършенстване на фирмения маркетинг.

В НАШАТА РЕКЛАМА ПРОДАВАМЕ НАДЕЖДА ...

ОФИС, БЪЛГАРИЯ, ПК 1408
СОФИЯ, УЛ. ЗЛАТНИ ВРАТА № 19
email: office@na4alobg.com
тел.: + 359 897 867 960
тел.: + 359 879 017 668
ОФИС, БЪЛГАРИЯ, ПК 8000
БУРГАС, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА № 100
email: office@na4alobg.com
тел.: + 359 56 521 091
тел.: + 359 56 825 664
ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА,
БЪЛГАРИЯ, ПК 8002 БУРГАС
УЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ, СКЛАДОВА БАЗА "АВТОТРАФИК"
РЕНОВИРАНА ОФИС СГРАДА 2
Certificate
Na4alobg.com © copyright 2023. Всички права запазени.